Valkuilen

Valkuilen

Het is voor de aannemer verleidelijk om niet-complete aanbiedingen te doen om de prijs te scherp te stellen. De concurrentie is steeds groter geworden. De financiële druk navenant. Dat kan de aannemer in problemen brengen omdat hij niet altijd kan voldoen aan de eisen van de opdrachtgever voor de prijs die hij heeft afgegeven. Dat leidt op dit moment tot meer faillissementen bij aannemers dan ooit.

Een aannemer kan ook in de problemen komen door een faillissement van een onderaannemer die door hem is gecontracteerd. Het behoeft geen uitleg dat bij faillissementen u als opdrachtgever ernstig gedupeerd wordt. Dit leidt altijd tot meerkosten en vertraging van de oplevering. Voor u een reden om selectief te zijn en niet onbeperkt te gaan shoppen.

Al met al zijn de valkuilen bij het beoordelen van een offerte en de keuze voor een aannemer aanzienlijk. Het is raadzaam een eigen adviseur in de hand te nemen. Een architect is niet altijd de geschiktste persoon daarvoor. Ieder heeft immers zijn eigen vakgebied, de architect is niet op zoek naar optimalisatie van de bouwkosten en heeft onvoldoende verstand van bouwkosten.

Een goede bouwkostenmanager is wel de adviseur van de opdrachtgever en is onafhankelijk. De bouwkostenmanager weet hoe hij moet offertes moet ‘lezen’. Daarbij komt dat hij ook kijkt naar wat de plannen letterlijk voor toegevoegde waarde opleveren voor het bezit. Hij werkt in het belang van de opdrachtgever.