Bouwgeschillen

Bouwgeschillen

Kies bij geschillen voor een onafhankelijke bouwkundig expertiserapport

Onenigheid over de kwaliteit, slechte communicatie, geen heldere schriftelijke afspraken of gebrek aan controle… het komt regelmatig voor: geschillen in de bouw. Situaties waarbij partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dat kost veel tijd en energie. En juridische procedures kosten ook nog eens veel geld. Een onafhankelijke, bouwkundige inspecteur kan uitkomst bieden. Bouwintentie helpt geschillen oplossen op een voor beide partijen bevredigende manier. Lees meer.

Selectie van voorkomende geschil situaties:

Geschillen zonder betrokkenheid van juristen/ advocaten:
Geschillen met betrokkenheid van rechtsbijstandverzekeringen of bouwrechtadvocaten:

De expertise van Bouwintentie: