Deskundigenoordeel:

Deskundigenoordeel:

Een deskundige wordt door beide partijen aangesteld, waarbij beide partijen zich zonder verdere discussie conformeren aan de uitkomst van dit ‘deskundigenoordeel’. De deskundige fungeert dan als een soort ‘rijdende rechter’. Vaak zijn bij de keuze voor zo’n oplossing advocaten of een rechtsbijstandverzekering betrokken. Aan u wordt een naam van een deskundige voorgelegd, waarbij u aan mag geven of u die deskundige accepteert. Totdat er een deskundige is die door beide partijen wordt geaccepteerd. Als er nog geen advocaten bij betrokken zijn, kunt u met uw tegenpartij zelf ook een deskundige aanstellen. U kunt altijd (in overleg) Bouwintentie als deskundige voor een ‘deskundigenoordeel’ voorstellen. Een goed begeleid deskundigenoordeel is de goedkoopste oplossing en zeker van een uitkomst. En biedt u bij een eventueel niet voldoen van een schadebedrag een middel om direct aan de rechter voor te leggen om betalingen af te dwingen.