EcoQuaestor

tool berekening milieuprestatie gebouwen

EcoQuaestor is een gratis tool waarmee gelijktijdig de milieuprestatie én de bouwkosten van een project kunnen worden berekend op het niveau van functionele elementen (NEN 2699 – niveau 4). Op dit niveau worden de belangrijkste keuzes voor de milieuprestatie van een ontwerp gemaakt. De berekening van de milieuprestatie is één-op-één gekoppeld aan de berekening van de bouwkosten. EcoQuaestor is dan ook in de eerste plaats een instrument waarmee bouwkostenadviseurs vanaf het begin van een ontwerptraject een opdrachtgever kunnen adviseren over de milieuprestatie van een gebouw in ontwikkeling.

EcoQuaestor is een tool van Bouwprojecteconomie, een coöperatie van tien onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen. De basis van de tool zijn de bouwkostengegevens van de tien gelijkelijk over het land verdeelde bouwkostenspecialisten. De bouwkosten gegevens zijn daarom breed gedragen te noemen. Gezamenlijk vertegenwoordigen wij 15% van de totale bouwkostenbepalingen in Nederland. Bouwintentie is één van de 11 bureau in dit bedrijf. De Hr. J. Faber van Bouwintentie is als bestuurslid verantwoordelijk voor de financiën in dit bedrijf. Bouwintentie is u graag van dienst met een uitwerking van EcoQuaestor-berekeningen die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Op de website www.bouwprojecteconomie.nl vindt u meer informatie en kunt u de EcoQuaestor downloaden.

Zie de presentatie en uitleg van de EcoQuaestor in het vakblad Kostenmanagement van de NVBK.   NVBK nieuws over EcoQuaestor   uitleg Ecoquaestor in nvbk blad

Persbericht De Cooperatie van bouwkostenadviesbureaus Bouwprojecteconomie lanceert een model voor berekening bouwkosten en milieulasten

Laatste nieuws: 2 juni 2015.

Bestuurslid Henk Huls van de NVBK (Ned. Vereniging van Bouw Kostendeskundigen) heeft een column geschreven in het magazine ‘Kostenpost’ van de NVBK. Henk is ook deelnemer in de Coöperatie Bouwprojecteconomie, het samenwerkingsverband van 11 kostenbureau´s in Nederland waar Bouwintentie ook een van de deelnemers van is. De strekking is dat Nederland al jaren bezig is stappen te maken met het invoeren het gebruik duurzamer materiaal in de bouw. De tegenwerking is groot. Intussen rommelt het voort en is er maar één verliezer: het milieu. En de slachtoffers: ons nageslacht. Aldus Henk Huls, secretaris bestuur NVBK.

Kostenpost_6_2015Bestuurscolumn_Kostenpost_6_2015