Bouwkundig contra- expertiserapport

Bouwkundig contra- expertiserapport

Heeft een deskundige (al dan niet aangesteld door de rechtbank) volgens u een onvolledig, of onjuist rapport opgesteld en aan herstelmethoden niet toereikende bedragen gekoppeld? Dan heeft u in bepaalde gevallen het recht om een contra-expertiserapport in te brengen.

Heeft een verzekeringsexpert (bijvoorbeeld van de brandverzekering) een volgens u ontoereikend bedrag toegekend om herstel uit te laten voeren? Dan heeft u in bepaalde gevallen het recht om een contra-expertiserapport in te brengen. De Hr. J. Faber van Bouwintentie is voor het onderdeel Civielrecht Bouwkunde als Gerechtelijk Deskundige ingeschreven in de Deskundigenindex van de Rechtbank. Deze index wordt beheerd door de Rechtbank Midden-Nederland. Die inschrijving is geldig voor alle Rechtbanken van Nederland.