Bouwkosten en optimalisatie bouwkosten renovatie Wibautstraat SAN-panden Amsterdam

Bouwkosten en optimalisatie bouwkosten renovatie Wibautstraat SAN-panden Amsterdam

Oplevering: 2009
Bouwsom: ca € 1.500.000,-
Aannemer: Coen Hagedoorn Huizen

Calculatie: Optimaliseren bouwkosten door Bouwintentie Bouwkundig Adviesbureau Afd. Bouwkosten

 
De opdrachtgever had ons gevraagd het funderingsherstel op dit project onder de loep te nemen. De bouwteam aannemer had het project al berekend. Door het project zelf uit te rekenen werden de hiaten in het plan voor ons zichtbaar. Door de onduidelijkheden over de samenstelling van de vervuilde grond en andere weg te nemen, kon de aannemer de betreffende onderdelen gerichter opvragen bij zijn onderaannemers. Door zelf ook offertes voor onderdelen op te vragen en die naast de offertes van de aannemer te leggen hebben we gezamenlijk het project haalbaar kunnen maken. (besparing ca.  € 150.000,-) Voor de afbouw van het project hebben we hetzelfde gedaan. Uiteindelijk zijn van de aannemer en Bouwintentie ongeveer de helft van de offertes van de één en de andere helft van de ander opgenomen in de begroting. Uiteraard is in de afbouw ook geld bespaart, dit is verder niet gemeten. Door transparantie in de bouwkosten is het resultaat dat de bouwintentie van de opdrachtgever niet alleen bij een intentie is gebleven!