Meerjaren Onderhoudsplanning – De Aanzet Bedrijfsfaciliteiten

Meerjaren Onderhoudsplanning – De Aanzet Bedrijfsfaciliteiten

Oplevering: 2007
Bouwsom: niet relevant
Aannemer: niet bekend
Calculatie: Meerjaren onderhouds planning door Bouwintentie Bouwkundig Adviesbureau Afd. Beheer
 
De meerjaren onderhoudsplanning (MOP) is opgesteld geworden over een periode van 25 jaar. De onderhoudscontracten die aanwezig waren zijn hier ook in opgenomen. De opdrachtgever kan met het plan 25 jaar vooruit. Indien nodig kan het plan tussentijds bijgesteld worden. Dit is hier nog niet aan de orde geweest. De opdrachtgever heeft uitvoering van onderhoud zelf verder ter hand genomen. Bij meerjarenplanningen is het raadzaam deze een keer per jaar te beoordelen en evt. mutaties in het plan te doen. Zo blijft het plan up to date. Met een aktueel MOP is het gebouw meer waard dan zonder- of met een niet up to date MOP.