Raming Hotel Zoethout

Raming Hotel Zoethout

Oplevering: 2012
Bouwsom: Raming begroot € 5.250.000,-
Aannemer: NVT
Calculatie: Bouwintentie Bouwkundig Adviesbureau afd. Bouwkosten
 
Een mooi ontwerp, op een daarvoor uitermate geschikte plek. De opdrachtgevers wilden een gedegen begroting van de bouwkosten hebben, na een eerdere raming van de bouwkosten waar twijfels over waren. Het project is door de neergaande conjuctuur nog niet gebouwd worden.