Bouwdirectie Restauratie Czaar Peter Huis fase 1 Zaandam

Bouwdirectie Restauratie Czaar Peter Huis fase 1 Zaandam

Oplevering: maart 2013
Bouwsom: ca € 860.000,-
Aannemer: Somass Bouwbedrijf BV Zaandijk
Installatie aannemers: M&O Techniek Wormer en GVE Techniek Wormerveer
 

 

Bouwintentie is door het bouwteam: Het Zaans Museum, architect en aannemer gevraagd de bouwkostenramingen te maken. Het project is gefinancierd door de Summa Groep uit Rusland. Het toegekende bedrag mocht niet overschreden worden, omdat er geen andere financiële middelen voor handen waren. Bouwintentie heeft de contractvorming en de meer –minderwerken voor en tijdens de bouw intensief begeleidt in opdracht van het Zaans Museum. I.v.m. de opening van de tentoonstelling ‘Czaar Peter de Grote’ in de Amsterdamse Hermitage, waar de hoogwaardigheidsbekleders van beide natie’s aanwezig waren, was het verzoek van de Summa Group het Czaar Peter Huisje dan ook op te leveren.
Het project werd daardoor direct al een spannende opgave. Restaureren zou restaureren niet zijn als we niet voor verrassingen zouden komen te staan en met de winter voor de deur als extra opgave. Korte bouwperioden betekenen ook een risico voor de waarborg van kwaliteit.
In het begin hebben we gecombineerde bouwvergaderingen/ ontwerpteamvergaderingen gehouden. De ontwerpteamvergaderingen met verslaglegging werden tot half december voorgezeten door Hooyschuur Architecten, daarna de bouwvergaderingen en vastlegging door Bouwintentie.
Uiterste inspanningen zijn geleverd door aannemer Somass. Cruciaal was het heiwerk en de betonvloeren t.b.v. van de funderingsherstel. Dit betekende doorwerken met de kerstdagen, zelfs tot diep in de nacht. Uiteindelijk is het allemaal gelukt binnen de beschikbare tijd en de budgetten te blijven, met waarborg van de kwaliteit.
In het kort de werkzaamheden:
De fundering van het houten CPH zelf, de gevelkozijnen, gevelmetselwerk en de voor die tijd unieke hellend dak betonplaten, goten en de schoorsteenpotten etc. zijn gerestaureerd of waarnodig vervangen geworden. Om de presentatie, de leefbaarheid en conservering van het houten huisje in het museum te verbeteren en of te waarborgen zijn de W-installaties, E –installaties, vervangen en of uitgebreid. Vanzelfsprekend is alles in de originele kleuren, die d.m.v. kleurenonderzoek zijn achterhaald, opnieuw geschilderd. Het was een project met bijzondere herinneringen.

Zie publicatie in blad ‘UIT’ de Zaanstreek over de betrokken bedrijven. CPHuis betrokken bedrijven

Fase 2:
Op dit moment wordt geld gegeneerd voor de uitvoering van fase 2, dit houd in de restauratie van de naastgelegen Portierswoning en een uitbreiding tussen die twee gebouwen als ontvangstruimte. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de bussen met bezoekers goed te kunnen ontvangen en gefaseerd rond te kunnen leiden. De uitbreiding maakt er ook een echt museum van. Het belangrijkste in fase 2 is het funderingsherstel van ‘de ombouw’ van het huisje, dit kon in fase 1 niet meegenomen worden omdat een groot gedeelte hiervan technisch in fase 2 zit en het budget hiervoor ook niet toegekend is geworden. Op dit moment staat  ‘de ombouw’, wat het eigenlijke houten Czaar Peter Huisje beschermd tegen de elementen der natuur, nog steeds ‘op losse schroeven’.