PPS aanbesteding voor de Hoge Raad der Nederlanden

PPS aanbesteding voor de Hoge Raad der Nederlanden

Oplevering: half 2014
Bouwsom: Bouwkostenraming/ begroting € 50.000.000,-
Bouw- ontwerpteam: Consortium Hooge Raad (is niet de aannemer geworden!)
Calculatie: Bouwintentie Bouwkundig Adviesbureau afd. Bouwkosten
 

Bouwintentie is gevraagd de bouwkosten te berekenen vanaf de 1e dialoogfase t/m de 4e dialoogfase. Het Consortium wat uit 5 bedrijven bestond heeft de opdracht uiteindelijk niet weten te genereren. Bij een PPS aanbesteding wordt aan de deelnemers gevraagd het ontwerp, de bouwkosten, het onderhoud en de facilitaire voorzieningen voor een periode van 30 jaar geheel te verzorgen. De gebouwsamenstelling komt voort uit het door de RGD geschreven outputspecificatie (programma van eisen) en de dialoogfasen met de RGD die tussentijds plaatsvonden. Daarin stond ook aangeven welke uitstraling men van het gebouw verwachtte. Een fantastische uitdaging waar, door iedere partij van het consortium, met vol enthousiasme en toewijding aan is gewerkt. De verwachting van het resultaat lag hoog, persoonlijk vonden wij het ontwerp fantastisch. Het ontwerp was het onderdeel van de aanbesteding waar de meeste punten mee gescoord konden worden. Het resultaat van de puntentelling, die meerdere onderdelen bevatte, bleek onvoldoende voor ‘ons’ consortium.