Wat zijn mijn plichten?

Wat zijn mijn plichten?

Over de onderzoekplicht van de koper.                                                                                                De koper moet actief navraag doen naar onzichtbare gebreken wanneer de verkoper hierover geen mededelingen doet. Als hij twijfelt of zou moeten twijfelen, dan dient de koper vragen te stellen of zelf onderzoek te (laten) verrichten. Hiervoor is het door de verkoper ingevulde informatieformulier (in het bezit van de verkopende makelaar) zeer bruikbaar. Op basis van dit informatieformulier, de informatie uit de visuele inspectie en eventueel specialistisch onderzoek kan een verkoper aantonen dat hij zijn informatieplicht serieus heeft genomen. Voor zichtbare gebreken kan hij sowieso niet aansprakelijk worden gehouden. Daarom dient de koper actief onderzoek te laten doen door derden over eventuele herstelmethoden en herstelkosten. 

Een uitgebreidere aankoopkeuring geeft meer zekerheid vooraf, minder problemen achteraf. Als de koper binnen vijf jaar verborgen gebreken ontdekt, kan hij proberen die kosten op de verkoper te verhalen. Dat kost echter veel tijd, energie en zeer waarschijnlijk ook geld. Als het om grote schadebedragen gaat en de koper kan die niet claimen, dan kan hij de schade zelf betalen. Krijgt hij wel de schade vergoed, dan zit hij toch met de juridische kosten. Kortom, met een goede keuring loopt u minder risico.