Ontwerp projecten

Lees meer

Ontwerp Reamurstraat

Op dit project hebben wij voor de opdrachtgever het ontwerp, de bouwaanvraag en de splitsingstekeningen gemaakt. De opdrachtgever heeft daarna het project zelf ter hand genomen. Wederom advies op maat.

Lees meer Lees meer Lees meer

Ontwerp + bouwkosten UVA Creed

Op dit project hebben wij als haalbaarheidsstudie het ontwerpje verzorgd en de raming van de verbouw gemaakt. Op basis daarvan zijn de bugetten aangevraagd en goedbevonden.

De realisatie is op basis van het ontwerp binnen het door ons berekende budget uitgevoerd.

Lees meer