Houd uw bouwkosten beheersbaar

Houd uw bouwkosten beheersbaar 

Veel bouwprojecten kosten uiteindelijk veel en veel meer dan van tevoren is geraamd. Of het nu gaat om de aanbouw van een keuken of een jarenlang project in de infrastructuur. De bouwsector heeft dan ook de naam begrotingen altijd te overschrijden. Is dat inherent aan de complexiteit van een bouwproject? Of kan het ook anders? Ja, het kan ook anders. Een heldere begroting en gedegen raming vooraf is alvast een goede start. En kostenmanagement door een professionele bouwkostenmanager tijdens het proces is cruciaal.  

Risico op meerkosten

Kostenmanagement is eigenlijk niet anders dan dat u de financiën op orde houdt. Het budget in de gaten houden, bijhouden wat er uitgaat. Simpel toch? Niet in een bouwproject. Bouwprojecten zijn langdurige trajecten, waarbij financiële risico’s niet altijd op tijd worden opgemerkt. Dat zit hem niet in de vaste, directe kosten die van tevoren zijn geraamd. Het verschil zit hem meer in de risico’s, de bijkomende kosten en onverwachte zaken die meestal niet worden meegenomen in een calculatie en waardoor altijd meerkosten optreden. 

Optimalisatie bouwkosten

Een bouwcalculator en kostenmanager zijn niet alleen  uit op een complete raming van tevoren, maar ook naar optimalisatie van de bouwkosten. De bouwkostenmanager weet hoe hij offertes moet ‘lezen’. Wat staat er wel in en vooral wat staat er niet in. Hij beoordeelt of bepaalde werkzaamheden of materialen de meest economische of kwalitatief beste oplossingen zijn. Of een andere volgorde van werkzaamheden besparingen kan opleveren. En of risico’s en onverwachte zaken zijn gedekt.

Kies voor de combinatie van bouwmanager en bouwkostenmanager ineen

Bouwbegeleiding en toezicht op de bouw tijdens de uitvoering is om allerlei redenen noodzakelijk.  Een bouwbegeleider is niet altijd bij machte scherp op de bouwkosten te sturen een bouwkostenmanager kan dit wel.  Een logische keuze is deze 2 taken te combineren. Een bouwkostenmamager kan tijdens het project toezicht houden op kwaliteit, risico’s en overschrijdingen op tijd signaleren, oplossingen bedenken en eventueel begrotingen bijstellen. Ook kan hij de brug vormen tussen de werkvloer en de staf en optimalisaties voorstellen of beoordelen. 

 Kortom, met een ervaren bouwkostenmanager is uw project financieel beheersbaar.