Keuringsmomenten uitvoeringskeuring

Keuringsmomenten uitvoeringskeuring

Er zijn een aantal belangrijke momenten die een controle behoeven. Bij selectieve controles is het mogelijk de kosten laag te houden en het effect optimaal.

  1. Heiwerkzaamheden, hiervoor wordt controle op de werkwijze, de heistaten en het kalenderen van het heien en de afwerking van de palen gedaan.
  2. De prefab of in het werk gestorte funderingsbalken en aangelegde leidingwerken onder de begane grondvloer.
  3. Het aanbrengen van aanbrengen van gevelisolatie, het buitengevelmetselwerk en het voegwerk en open stootvoegen. Of mogelijk andere gevelafwerkingen.
  4. Aanbrengen daken en dakafwerkingen.
  5. Aanbrengen dekvloeren en binnenwanden.
  6. Daarna volgen de voor- en de eindoplevering. Omdat wij de uitvoeringskeuringen al hebben gedaan, worden deze onderdelen eenvoudiger.

Bij een controle kan het voorkomen dat indien meerdere woningen gekeurd dienen te worden de ene woning nog in een ander stadium is als een andere woning. Keuringsmomenten kunnen dus soms tussenliggend zijn t.a.v. de hierboven genoemde punten. Dit is in niet nadelig voor de keuring. Het kan zelfs een verrassingseffect hebben doordat de aandacht van eerder gemaakte opmerkingen  op een gegeven moment weer kan verslappen.