Kostenbesparing Particulier 1

offerte vergelijken woonhuis 17 dec 2011    

Klik op bovenstaande tekst voor de onderbouwing van de besparingen.

Particulier 1:                                                                                                                                     Project onderkeldering en funderingsherstel woonhuis. De opdrachtgever twijfelde niet aan de aannemer, maar wel aan de hoogte van de offertes van de onderaannemers van de aannemer. De opdrachtgever heeft met medeweten van de aannemer  ons gevraagd te bezien waar besparingen mogelijk zouden kunnen zijn. Wij hebben bij de diverse ons bekende onderaannemers partijen offertes en hun visie op de werkzaamheden opgevraagd. Onzekerheden in de uitvoeringproblematiek zijn weggenomen door intensief overleg met de constructeur, aannemer en onderaannemers. Dit is in 3 fasen gedaan. Eerst hebben we onderzocht of besparing mogelijk was op de basis van het eerste plan d.m.v. prijzen op te vragen bij andere onderaannemers. Toen bleek dat dit resultaat opleverde hebben we vervolgens bekeken of aanpassing van het plan meer resultaat kon opleveren en ook de risico’s naar beneden kon brengen. Het risico was ondermeer de vervuilingsgraad van de af te voeren grond en het trekken van de damwanden. Uiteindelijk zijn lichtere damwanden met een extra stempelraam toegepast. Onze werkzaamheden zijn op dit project redelijk intensief geweest, onze kosten bedroegen ca € 4.500,- Voor de opdrachtgever is dus een netto resultaat van ca € 18.200,- gerealiseerd geworden en de risico’s op meerwerk zijn gereduceerd.