Kies bij geschillen voor een onafhankelijk bouwkundig expertiserapport

Kies bij geschillen voor een onafhankelijk bouwkundig expertiserapport 

Ter informatie: De Hr. J. Faber van Bouwintentie is voor het onderdeel Civielrecht Bouwkunde als gerechtelijk deskundige ingeschreven in de Deskundigenindex van de Rechtbank. Deze index wordt beheerd door de Rechtbank Midden-Nederland. Die inschrijving is geldig voor alle Rechtbanken van Nederland. 

Geschillen in de bouw lopen vaak al maanden voordat iemand overgaat tot het inschakelen van onafhankelijke, bouwkundige expertise. U heeft dan al tussenoplossingen uitgeprobeerd, waarmee u mogelijk uw eigen positie heeft verzwakt. Wellicht heeft u de situatie alleen maar erger gemaakt. Als er een bouwkundig geschil lijkt te ontstaan, kunt u beter zo snel mogelijk advies inwinnen. Komt u gerust langs bij ons op kantoor om uw zaak uit te leggen. Wij geven u graag een vrijblijvend eerste advies.

Bouwkundig expertiserapport

Voor een bouwkundig expertiserapport doen wij uitgebreid onderzoek: een technische bouwinspectie. Wat is de precieze situatie die heeft geleid tot het conflict? Is er schade of niet en zo ja, kan die worden aangetoond? Als er schade is geconstateerd, waardoor is die dan veroorzaakt? En hoe kan de schade het beste worden hersteld? Aan het bepalen van een herstelmethode koppelen we herstelbedragen, noodzakelijke gegevens om tot een oplossing te kunnen komen. Het expertiserapport moet dus uitkomst bieden op bouwtechnisch én kostentechnisch gebied. Dit is nodig omdat bij een conflict vaak advocaten of juristen betrokken zijn, die alles weten op juridisch gebied maar weinig tot niets van bouwkundige zaken. 

Bezwaren vóór blijven

In een bouwkundig expertiserapport moet de bouwinspecteur bij ieder standpunt beschrijven en aantonen hoe hij tot een conclusie is gekomen. Wij geven vaak ook meteen aan waarom we mogelijke andere standpunten niet ondersteunen. Daaruit blijkt namelijk dat we ook andere zienswijzen hebben beoordeeld. De andere partij kan immers bezwaar aantekenen tegen bepaalde conclusies, maar door een ander standpunt al in het expertiserapport te elimineren, blijven we mogelijke bezwaren voor. Zo verkorten we de procedure. 

Onafhankelijke bouwinspecteur

Om beide partijen van een standpunt te overtuigen, is onafhankelijkheid noodzakelijk. Alleen een onafhankelijk opgesteld expertiserapport is echt houdbaar. Om de onafhankelijkheid te garanderen, is het dan ook beter om een expertiserapport uit naam van beide partijen op te laten stellen en te laten betalen. Een bij de NV.B.K. (Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen) aangesloten deskundige bouwinspecteur heeft de voorkeur. Nog beter is het als deze bouwinspecteur ook is ingeschreven als gerechtelijk deskundige ingeschreven in de Deskundigenindex van de Rechtbank. Deze moet niet alleen ervaring hebben op het gebied van het opstellen van bouwkundige expertiserapporten, maar ook met het bepalen van bouwkosten voor aannemersbedrijven (waarborg marktconformiteit). Overigens zijn niet alle gerechtelijk deskundigen van de rechtbank of het gerechtshof ook bouwkostendeskundigen.  

Bouwintentie helpt bij geschillen

U kunt zelf een voorstel voor een deskundige bouwinspecteur doen of u krijgt een naam voorgelegd door de andere partij of door de rechtbank. De deskundige moet door beide partijen worden geaccepteerd. Wij hebben veel ervaring met het adviseren van advocaten, opdrachtgevers en de rechtbank bij ontstane geschillen. Wij helpen de partijen aan heldere, eenduidige informatie en helpen geschillen oplossen op een voor beide partijen bevredigende manier.