Geschillen

Geschillen algemeen:

Bouwkundige geschillen kosten heel veel tijd en nog meer energie. Meestal lopen geschillen al maanden voordat men overgaat tot het inschakelen van partijen. Vaak zijn er door beide partijen keuzes gemaakt of tussenoplossingen gedaan die hun eigen positie hebben verzwakt, of de hele situatie alleen nog maar erger hebben gemaakt. Het is belangrijk om in ieder geval z.s.m. advies over uw positie in te winnen, om deze niet verergeren. Vandaar uit kan men bezien wat een mogelijk te volgen traject kan zijn en welke kosten daar evt. mee gemoeid zijn. Als u ons kantoor bezoekt en de zaak beknopt uiteen zet, kunnen wij u daar een vrijblijvend eerste advies in geven.

Door wie laat u een bouwkundig expertiserapport opstellen?

Om een geschil op te lossen dient een onafhankelijk deskundige een bouwkundig expertiserapport op te stellen. Om problemen op kostengebied voor te blijven is een bouwkostendeskundige met ervaring op het gebied van juridische zaken de juiste keuze. Vaak is men het uiteindelijk wel eens over de gekozen oplossingen van een onafhankelijk deskundige, maar niet over de daaraan gekoppelde herstelkosten. Met een bouwkostendeskundige die marktconforme bedragen hanteert blijf je deze discussie voor. Daarbij heeft een bij de NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen) aangesloten bedrijf de voorkeur.  De Hr. J. Faber is voor het onderdeel Civielrecht Bouwkunde als gerechtelijk deskundige ingeschreven in de Deskundigenindex van de Rechtbank. Overigens is niet iedere gerechtelijk deskundige van de rechtbank een NVBK lid!

Resume: de beste keuze is dus een bij de NVBK aangesloten bouwkostendeskundige met ervaring op het gebied van opstellen van bouwkundige expertiserapporten en ook bouwkosten bepaald voor aannemersbedrijven (waarborg marktconformiteit) Dit gaat vóór een evt. gerechtelijke-deskundige van de Rechtbank of Gerechtshof, dit zijn niet altijd kostendeskundigen. Zie publicatie van Bouwintentie in het magazine Kostenmanagement van de NVBK december 2013: Onafhankelijk bouwkundig deskundige

Waarom een onafhankelijk bouwkundig expertiserapport?

Om partijen van een gelijk of ongelijk te overtuigen is een vastlegging van een situatie, het constateren en aantonen van schade, het bepalen van een herstelmethode en van herstelbedragen, noodzakelijk om tot een oplossing te kunnen komen. Een rapport moet uitkomst op technisch- en kostentechnisch- gebied bieden.

In de situatie van een bemiddeling zou dit mogelijk iets eenvoudiger kunnen als bij een situatie waar advocaten, juristen of mogelijk de rechtbank bij betrokken zijn. Deze specialisten weten alles op juridisch gebied maar weinig tot niets op bouwkundig gebied.

In een bouwkundig rapport dien je bij ieder standpunt te beschrijven en aan te tonen hoe je tot die conclusie bent gekomen. Ik beschrijf vaak ook waarom ik mogelijke andere standpunten niet ondersteun. Hiermee geef ik gelijk aan dat er ook andere mogelijke zienswijzen zijn beoordeeld. Dat doe ik omdat ik op sommige punten een mogelijk bezwaar tegen mijn conclusie verwacht.  Door andere standpunt te elimineren, blijf ik mogelijke bezwaren voor en verkort ik een procedure daarmee.

Bouwintentie wijst zijn  opdrachtgevers er altijd op dat alleen een onafhankelijk opgesteld rapport houdbaar is.

Onwaarheden of verkeerde gedachten kunnen door anderen onderuit gehaald worden, met als resultaat dat er een tweede rapport gemaakt dient te worden. Een rapport wordt door Bouwintentie altijd onafhankelijk opgesteld, echter dit hoeft door een rechter niet onafhankelijk bevonden te worden. I.v.m. de onafhankelijkheid is beter een rapport uit naam van beide partijen op te laten stellen en te laten betalen. Als de tegenpartij dit niet wil heeft u dit in ieder geval voorgesteld en kunt u de onwil op dit punt aantonen.

Selectie van voorkomende geschil situaties:

Geschil zonder betrokkenheid van juristen/ advocaten: (bemiddelingstrajecten of een deskundigenoordeel)

Bemiddeling:

U heeft onenigheid met uw aannemer, verhuurder, opdrachtgever. U heeft géén rechtsbijstandverzekering. Het bedrag van het  uitbesteedde werk is niet zo hoog. De kosten die u moet maken om uw gelijk te halen staan niet in verhouding tot de schade. Het is dan raadzaam een bemiddelingstraject te doen. Dit kan de goedkoopste en snelste manier zijn om geschillen op te lossen. Bij ca. 90% van de bemiddelingen die we gedaan hebben zijn de partijen er gezamenlijk uitgekomen. Bij bemiddeling is er altijd een risico op dit gebied. Sommige advocatenkantoren sturen u in dit soort gevallen direct door naar een bedrijf als Bouwintentie om bemiddeling te doen.

Deskundigenoordeel:

Een deskundige wordt door beide partijen aangesteld, waarbij beide partijen zich zonder verdere discussie conformeren aan de uitkomst van dit ‘deskundigenoordeel’. Als een soort ‘rijdende rechter’. Vaak zijn bij de keuze voor zo’n oplossing advocaten of een rechtsbijstandverzekering betrokken. Aan u wordt een naam van een deskundige voorgelegd, waarbij u aan mag geven of u die deskundige accepteert. Totdat er een deskundige is die door beide partijen wordt geaccepteerd. Dit zou ook zonder juridische bijstand kunnen. U kunt altijd (in overleg) Bouwintentie als deskundige voor een ‘deskundigenoordeel’ voorstellen. Een goed begeleid deskundigenoordeel is de goedkoopste oplossing en zeker van een uitkomst. En biedt u bij een evt. niet voldoen van een schadebedrag een middel om direct aan de rechter voor te leggen om betalingen af te dwingen.     Zie publicatie van Bouwintentie in het magazine Kostenmanagement van de NVBK        december 2013: Onafhankelijk bouwkundig deskundige

Geschillen met betrokkenheid van rechtsbijstandverzekeringen of bouwrechtadvocaten.

Alle mogelijke combinaties komen hier in voor.

Rechtsbijstand tegen bouwrechtadvocaat. (mogelijke dienst: bouwkundig expertiserapport of deskundigenoordeel)

Bouwrechtadvocaat versus bouwrechtadvocaat. (mogelijke dienst: bouwkundig expertiserapport of deskundigenoordeel)

Rechtsbijstandverzekering versus rechtsbijstandverzekering. (mogelijke dienst: bouwkundig expertiserapport of deskundigenoordeel)

Rechtsbijstandverzekerden die bij de zelfde maatschappij zijn verzekerd. (mogelijke dienst: bouwkundig expertiserapport of deskundigenoordeel, hier kan ook een rapport en een door de rechtsbijstandverzekering geleide bemiddeling uitkomst bieden)

Bouwkundig contra- expertiserapport

Heeft een deskundige (al dan niet aangesteld door de rechtbank) volgens u een onvolledig, of onjuist rapport opgesteld en aan herstelmethoden niet toereikende bedragen gekoppeld. Dan heeft u in bepaalde gevallen het recht om een contra-expertiserapport in te brengen.

Heeft een verzekeringsexpert (bijv. van de brandverzekering) een volgens u ontoereikend bedrag toegekend om herstel uit le laten voeren. Dan heeft u in bepaalde gevallen het recht om een contra-expertiserapport in te brengen.

Opdrachtgevers:                                                                                                                           Bedrijven (niet benoemd) Particulieren (niet benoemd) Bouwrechtadvocaten: onder andere: van Diepen & van der Kroef, Fort Advocaten, Vlaskamp Advocaten, Van Aalst en Daniëls Advocaten.  Rechtsbijstandverzekeringen: DAS, SRK, Achmea, en Arag.

Opbouw van kennis:

Wij doen in de (bouwkosten) projecten waar wij mee bezig zijn, veel kennis op over constructiewijzen, detailleringen, materiaalkeuzes en goedkopere maar kwalitatief gelijkwaardige oplossingen. Ieder constructiebureau, architectenbureau en aannemer heeft zo zijn eigen oplossingen, waaraan men in die organisatie gewend is geraakt. Wij komen al die zaken tegen en kunnen vergelijken en leren daarvan. Die kennis nemen wij mee naar andere projecten waar een ieder zijn voordeel mee kan doen. De doorloopsnelheid met calculeren is ook hoog, wij doen gemiddeld 60 projecten per jaar. Als je in een functie bij een bedrijf in het ontwerp of in de uitvoering werkt, doe je ervaring op in 1 tot 10 projecten per jaar. Wij bouwen op die manier meer kennis dan anderen op.

Daarnaast heb ik persoonlijk in vele hoedanigheden in de bouw gewerkt: als timmerman, assistent uitvoerder, uitvoerder en calculator. Ik heb daarbij, op eigen verzoek, alle typen werken doorlopen. Daar heb ik nu nog altijd baat bij. Ik weet hoe mensen denken, hoe fouten ontstaan. Ik ken de bouwwereld van onder tot boven. En kan goed problemen herkennen en analyseren.

Ik ben 15 jaar in de uitvoering werkzaam geweest en nu 27 jaar in de bouwkosten. Waarvan nu 17 jaar als zelfstandige. Deze ervaringen zijn een meerwaarde bij geschillen. Het spreekt voor zich dat we met de geschillen die we afgelopen 17 jaar hebben gedaan de specifieke ervaring op dat gebied hebben opgebouwd.