Wat is onze werkwijze bij opleveringskeuringen t.a.v. de vóór-oplevering en de eind-oplevering?

Wat is onze werkwijze bij opleveringskeuringen t.a.v. de vóór-oplevering en de eind-oplevering?  

De vooroplevering                                                                                                                            Deze vindt meestal plaats 1 week voor de eindoplevering. Onze inspecteur gaat bij de vooroplevering samen met u de gehele woning door en noteert alle zichtbare gebreken op een vooropleverformulier. U overhandigt dit vooropleverformulier aan de aannemer. De aannemer heeft de gelegenheid tussen de  voor- en eindoplevering de geconstateerde gebreken op te lossen.

De eindoplevering                                                                                                                               Het vooropnameformulier wordt doorgelopen om te zien of alle gebreken (juist) zijn verholpen, evt. overgebleven punten worden op aansturing van Bouwintentie op een door de aannemer opgesteld ‘proces verbaal van oplevering’ vastgelegd. In een periode van een aantal nader te bespreken dagen dient de aannemer de evt. restpunten te verhelpen. U houdt daar verder toezicht op of dit ook daadwerkelijk wordt gedaan.

De beoordeling                                                                                                                                         De woning wordt op basis van een visueel onderzoek beoordeelt op alle essentiële punten. Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd. 

Benodigde gegevens                                                                                                                              U stelt op voorhand de benodigde gegevens aan ons ter beschikking. Dit zijn de plattegrondtekeningen en gevelaanzichten in A4 of A3 formaat (of grootformaat) van de woning, evenals de lijst met meerwerkopties die u heeft laten uitvoeren. De tekeningen kunnen gebruikt worden om herstelplaatsen evt. nader aan te duiden als ondersteuning van het vooropleverformulier. De meerwerkopties controleren wij met u op compleetheid en kwaliteit.