Wat zijn de plichten van de verkoper?

Wat zijn de plichten van de verkoper?

Over informatieplicht van de verkoper                                                                                        

Conform artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waaronder de informatie en de onderzoekplicht valt, heeft de verkoper een informatieplicht over het normale en bijzondere gebruik dat kopers voor ogen staat bij het aankopen van een onroerende zaak. De verkoper heeft een informatieplicht als hij weet of zou kunnen weten dat de onroerende zaak voor dit normale of bijzondere gebruik ongeschikt is. 

De verkoper heeft de informatieplicht om onzichtbare gebreken te melden, die bij hem bekend zijn en voor zover door deze gebreken de woning de eigenschappen mist, die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. Ofwel, de verkoper is voor deze onzichtbare gebreken aansprakelijk als die gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan. Voor zichtbare gebreken is de verkoper niet aansprakelijk. 

Wordt de verkoper binnen vijf jaar alsnog geconfronteerd met verborgen gebreken door de koper, dan is hij aansprakelijk. Vaak gaat het om bedragen tussen de € 5.000,- en € 25.000,-. Maar de koper heeft zijn geld dan al geïnvesteerd in een nieuw huis. Wij worden vaak geconfronteerd met dit soort situaties bij geschillen. De verkoper kan dus ook beter van tevoren weten of er gebreken zijn en wat de financiële consequenties zijn.