Wat zijn mijn plichten ?

Wat zijn mijn plichten ? 

Over informatieplicht van de verkoper                                                                                        Conform artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waaronder de informatie en de onderzoekplicht valt, heeft de verkoper een informatieplicht over het normale en bijzondere gebruik dat kopers voor ogen staat bij het aankopen van een onroerende zaak. De verkoper heeft een informatieplicht als hij weet of zou kunnen weten dat de onroerende zaak voor dit normale of bijzondere gebruik ongeschikt is. 

De verkoper heeft de informatieplicht om onzichtbare gebreken te melden, die bij hem bekend zijn en voor zover door deze gebreken de woning de eigenschappen mist, die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. Ofwel, de verkoper is voor deze onzichtbare gebreken aansprakelijk als die gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan. Voor zichtbare gebreken is de verkoper niet aansprakelijk. 

Wordt de verkoper binnen vijf jaar alsnog geconfronteerd met verborgen gebreken door de koper, dan is hij aansprakelijk. Vaak gaat het om bedragen tussen de € 5.000,- en € 25.000,-. Maar de verkoper heeft zijn geld dan al geïnvesteerd in een nieuw huis. Wij worden vaak geconfronteerd met dit soort situaties bij geschillen. De verkoper kan dus ook beter van tevoren weten of er gebreken zijn en wat de financiële consequenties zijn.

Een uitgebreidere verkoopkeuring geeft meer zekerheid vooraf, minder problemen achteraf. De kans op verborgen gebreken wordt kleiner. Als de koper alsnog binnen vijf jaar verborgen gebreken ontdekt, kunt u beter aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om verborgen gebreken te vermijden. Geschillen daarover kosten veel tijd, energie en zeer waarschijnlijk ook geld. Als het om grote schadebedragen gaat en u dient te betalen en heeft u ook nog eens juridische kosten. Kortom, met een goede keuring lopen beide partijen minder risico.