Werkwijze keuringsmomenten uitvoeringskeuring

Werkwijze keuringsmomenten uitvoeringskeuring

Bouwintentie maakt de afspraken met de uitvoerder op de bouwplaats.
De inspecteur doet zijn controlewerkzaamheden en rapporteert deze per e-mail. Indien dit meerdere  woningen zijn wordt dit in één e-mail naar alle betrokkenen gecommuniceerd. Er wordt gecontroleerd op basis van de op het werk aanwezige bestek en tekeningen, het bouwbesluit en beoordelingsrichtlijnen.