Wilt u alle onderdelen aan het huis laten keuren en een bouwkundig rapport ontvangen met minder uitsluitingen?

Wilt u alle onderdelen aan het huis laten keuren en een bouwkundig rapport ontvangen met minder uitsluitingen?

‘Daar kunnen we niet bijkomen.’ Een veelgehoorde uitspraak van uitvoerders van een keuring. Niet gek dat zo’n rapport dan ook uit tweederde uitsluitingen bestaat. Bouwintentie voert degelijke, kwalitatief hoogwaardige keuringen uit. Zo kijken wij wel de hele houten grondvloer na vanuit de kruipruimte (vrije hoogte minimaal 500 mm) en niet alleen vanuit het kruipluik. Wij kijken wel het dakhout van buitenaf na op risicovolle plekken. Bij het controleren van isolatie bij kaphout of voorzetwanden aan de binnenzijden van gevels maken wij een gaatje in de betimmering om te zien of er dampremmende folies zijn gebruikt en welke type isolatiemateriaal is toegepast. We bekloppen alle gevelwanden om te zien of het voorzetwanden betreft of niet. Ook geven wij aan of een pand in een mogelijk risicogebied ligt voor wat betreft aanwezigheid van paalworm of bacteriën of andere zaken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de fundering. Deze werkzaamheden worden door andere bureaus niet uitgevoerd, terwijl dit nu juist de risicovolle punten zijn. Bij herstelmethoden worden vaak stutwerken en steigerwerken uitgesloten. Wij nemen alle kosten mee en maken alle posten apart zichtbaar, waarbij we aangeven of kosten beperkt kunnen worden door werkzaamheden te combineren.