Bouwbegeleiding

Januari 2015 heeft RTL 4 aan Bouwintentie gevraagd om mee te werken aan het programma Woontips en iets te vertellen over geschillen in de bouw. I.v.m. de privacy van onze klanten vonden wij dat wat gevoelig liggen en vertellen over geschillen wordt al gauw bangmakerij zonder dat je concrete oplossingen kunt aandragen.  Wij hebben daarop aangegeven dat wij wel iets wilde vertellen over hoe je geschillen kunt vermijden.  De onderwerpen aan- en verkoopkeuringen, opleveringskeuringen en bouwbegeleiding zijn daarbij aan de orde gekomen.

Het programma Woontips is uitgezonden op 11 april 2015 om 16.00 uur. Wilt u ons gedeelte van die uitzending bekijken. Klik dan hier voor ons gedeelte van de uitzending.

Bouwbegeleiding

Bouwintentie begeleidt

Wij begeleiden bouwprojecten op verschillende niveaus. Zo beoordelen wij de begroting van de aannemer, het plan van de architect, (waar kan nog geoptimaliseerd worden?) organiseren de aanbesteding, stellen een aannemingsovereenkomst op en houden toezicht tijdens de uitvoering. Controles vinden plaats op kwaliteit en het toepassen van het materiaal waarvoor is betaald. Ook op het juist afrekenen van meer- en minderwerk en op de planning. Door ons in te schakelen, zit uw winst niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie. Bouwbegeleiding stroomlijnt het bouwproces zonder narigheid achteraf.

Bouwbegeleiding bij kleinere projecten

Het ondersteunen van een opdrachtgever op kostentechnisch en technisch gebied. Een opdrachtgever heeft een bouw- of verbouwplan, maar weet niet waarmee en hoe te beginnen. Architect of aannemer zijn niet uw eigen adviseur. Uw eigen adviseur kijkt alleen naar uw belang. Uw belang is op een zo goedkoop mogelijke manier een kwalitatief goed project zonder risico’s te realiseren.

Als bouwkostendeskundige kijk je naar wat strikt noodzakelijk is om het plan te realiseren. Moet er wel getekend of een bouwaanvraag gedaan te worden?  De met u doorgesproken ideeën kunnen verwoordt worden in een eerste kostenraming. Dan kunnen we beoordelen of het plan wat kosten betreft niet te ambitieus is, pas na een eventuele aanpassing (en mogelijk tekenwerk en goedkeuring bouwaanvraag) is het tijd om prijzen op te vragen. De evt. aangepaste kostenraming (zonder getallen!) doet dan dienst als technische omschrijving (en mogelijk i.c.m. tekenwerk) om aan aannemers uit te leggen wat er van hen wordt verwacht. Hierdoor krijgt u vergelijkbare prijzen binnen. Vervolgens vind onderhandeling plaats en het opstellen van een aannemersovereenkomst. Tijdens de uitvoering kunnen naar behoefte kwaliteitscontroles worden gedaan. Een week voor de juridisch belangrijke oplevering vind een opname plaats om de aannemer de gelegenheid onvolkomenheden te herstellen en evt. nog niet gereed werk af te maken.

Bouwbegeleiding is maatwerk, veel advies op weinig uit te voeren bouwwerkzaamheden heeft geen meerwaarde. Afstemming is noodzakelijk. Verdeling van taken tussen opdrachtgever en adviseur kan uitkomst bieden, om ook deze kosten te beheersen!

Bent u al aan een project begonnen en twijfelt u over kwaliteit of over kosten? Schroom niet, wij kunnen op ieder moment nog instappen.

Bouwbegeleiding projecten:

Andere bouwbegeleidingsprojecten:

Nieuwbouw woonhuis Kalf 21 Zaandam 2008.                                                          Verbouw  woonhuis West Knollendam 81 WKD 2009.                                                          Nieuwbouw woonhuis Almere 2013.                                                                                             Verbouw woonhuis Amsterdam 2014.                                                                                 Bouwdirectie schoolwoningen Zaandam 2014-2015                                                                     Funderingsherstel en verbouw Valeriusstraat 111hs en 113hs 2014-2015                             Uitbreiding clubhuis T.V. de Cromme Bal Krommenie 2015                                                                   Nieuwbouw woonhuis Amsterdam 2015-2016                                                                      Nieuwbouw woonhuis Landsmeer 2015-2016                                                                                 Dak- gevelrenovatie Haarlem 2015.

andere volgen nog in update