Waarom adviseren wij ook uitvoeringskeuringen tijdens de bouw van het casco?

Waarom adviseren wij ook uitvoeringskeuringen tijdens de bouw van het casco?

Uitvoeringskeuringen tijdens de bouw of verbouw van uw woning                                             De voor-oplevering en de eind-oplevering zijn belangrijk zoals u al heeft kunnen lezen. Het tijdstip van deze keuringen is aan het eind van de bouw. Bouwfouten of gebreken aan het werk die in vroeg stadium zijn veroorzaakt zijn dan veelal niet zichtbaar meer. De consequenties van fouten in die fase zijn vele malen erger dan fouten in de afwerkingen, de schades die daardoor kunnen ontstaan kunnen omvattend zijn. Zoals u al heeft kunnen lezen zijn wij gefocust op fouten voorkomen.  Uit bouwfouten komen schades en geschillen, daar zien wij dagelijks de voorbeelden van. Om niet in die situaties te komen adviseren wij opdrachtgevers altijd de voor- en eindopleveringen in combinatie met uitvoeringscontroles te laten doen. Als wij uitvoeringskeuringen doen zijn onze kosten van de voor en eindopleveringen ook lager.

De uitvoeringskeuring: