Bouwkostenmanagement projecten

Bouwdirectie Restauratie Czaar Peter Huis fase 1 Zaandam

Start: november 2012 Architect: Hooyschuur Architecten Wormerveer Opdrachtgever: Zaans Museum/ Gemeente Zaanstad Bouwdirectie-Bouwbegeleiding: Bouwintentie Bouwkundig Adviesbureau Afd. Bouwbegeleiding Oplevering: maart 2013 Bouwsom: ca € 860.000,- Aannemer: Somass Bouwbedrijf BV Zaandijk Installatie aannemers: M&O Techniek Wormer en GVE Techniek Wormerveer     Bouwintentie is door het bouwteam: Het Zaans Museum, architect en aannemer gevraagd de bouwkostenramingen

Lees meer Lees meer

Ontwerp + bouwkosten UVA Creed

Op dit project hebben wij als haalbaarheidsstudie het ontwerpje verzorgd en de raming van de verbouw gemaakt. Op basis daarvan zijn de bugetten aangevraagd en goedbevonden.

De realisatie is op basis van het ontwerp binnen het door ons berekende budget uitgevoerd.

Lees meer Lees meer

Raming Hotel Zoethout

Een mooi ontwerp op een daarvoor uitermate geschikte plek. De opdrachtgevers wilden een gedegen begroting van de bouwkosten hebben, na een eerdere raming van de bouwkosten waar twijfels over waren. Het project is door de neergaande conjuctuur nog niet gebouwd worden.

Lees meer Lees meer

Bouwkosten en optimalisatie bouwkosten renovatie Wibautstraat SAN-panden Amsterdam

De opdrachtgever had ons gevraagd het funderingsherstel op dit project onder de loep te nemen. De bouwteam aannemer had het project al berekend. Door het project zelf uit te rekenen werden de hiaten in het plan voor ons zichtbaar. Door de onduidelijkheden over de samenstelling van de vervuilde grond en andere weg te nemen, kon de aannemer de betreffende onderdelen gerichter opvragen bij zijn onderaannemers.

Lees meer Lees meer